NĂNG LỰC THI CÔNG CỦA VINTECH

I – CÔNG TÁC ÉP CỌC

II – THI CÔNG THÉP

III – THI CÔNG COFFA

IV – THI CÔNG BÊ TÔNG

V – THI CÔNG LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ

VI – THI CÔNG ĐIỆN

VII – CÔNG TÁC VẬN HÀNH